QUẠT THÔNG GIÓ CHO NHÀ XƯỞNG Ở KHU VỰC BÌNH DƯƠNG         …