DĨA GIẤY PE HỌA TIẾT

Kích thước:
13inch: 130mm
16inch: 160mm
17inch: 170mm
19inch: 190mm
21inch: 210mm
23inch: 230mm
Qui cách đóng gói:
13inch: 2700 cái/thùng
16-17inch: 1800 cái/thùng
19inch: 1000 cái/thùng
21inch: 600 cái/thùng
23inch: 550 cái/thùng
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo