DĨA GIẤY PE TRẮNG

Kích thước:
5inch: 137mm
6inch: 162mm
7inch: 177mm
8inch: 223mm
9inch: 234mm
10inch: 254mm
Qui cách đóng gói:
5inch: 3000cái/thùng
6inch: 2000 cái/thùng
7inch: 1800 cái/thùng
8inch-9inch: 1000 cái/thùng
10inch: 500 cái/thùng
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo